Cynhadledd 2017

Cynahdledd Technoleg a’r Gymraeg 2019 Clicwch Yma

Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg

Dydd Gwener 20 Ionawr, 2017, yn Adeilad Pontio, Prifysgol Bangor  9.15 y bore i 4 y prynhawn

Mae recordiadau y gynhadledd i’w gweld yma

Mae rhaglen y gynhadledd i’w gweld yma

Yr ail yn ein cyfres ar gyfer academyddion ac ymarferwyr sydd â diddordeb yn nefnydd a lledaeniad technolegau iaith mewn ieithoedd lleiafrifol, ac yn arbennig, y Gymraeg.

I’w agor gan Alun Davies, Gweinidog y Llywodraeth y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
I’w ddilyn dydd Sadwrn 21 Ionawr gan anghynhadledd Hacio’r Iaith, yn yr un lleoliad
Siaradwyr gwadd eraill i’w cadarnhau

Themâu’r gynhadledd fydd:

• Strategaethau digidol ac adfywiad iaith
• Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg
• Technolegau iaith fel gyrrwr i’r economi
• Sgiliau codio a’r Gymraeg

Er mwyn cofrestru am y gynhadledd cliciwch yma

Noddir y gynhadledd gan Lywodraeth Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg     WelshGovtlogo

Dolenni

Galwad am bapurau

Rhaglen y Gynhadledd

Arddangos meddalwedd

Pwyllgor gwyddonol

Llety y Gynhadledd

Hacio’r Iaith 2017