Pwyllgor gwyddonol

Delyth Prys, Prifysgol Bangor

Sarah Cooper, Prifysgol Bangor
Daniel Cunliffe, Prifysgol De Cymru
Jeremy Evas, Prifysgol Caerdydd
Llion Jones, Prifysgol Bangor
Rhian Hodges, Prifysgol Bangor
Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth
Rhys James Jones, Prifysgol Abertawe