Papurau’r Gynhadledd

Bu’r gynhadledd yn llwyddiant mawr, a rhan o’r rheswm am hyn oedd yr amrywiaeth o gyflwyniadau diddorol ac effeithiol a roddwyd ar y diwrnod. Mae rhai o’r gwesteion a siaradodd yn y gynhadledd wedi caniatáu i ni osod eu sleidiau yma, a gallwch eu gweld nhw isod yn awr:

John Judge:

 

Kepa Sarasola:

 

Dafydd Elfryn:

 Anna Dent