Lleoliad Pontio a pharcio

Mae Pontio ar Ffordd Deiniol ym Mangor, cod post LL57 2TQ.  Bydd y gynhadledd yn ystafell PL5 ar yr pumed lawr (bydd arwyddion i’ch arwain yno).

Nid oes gan y ganolfan faes parcio, ond ceir nifer o feysydd parcio gerllaw, gan gynnwys un Glanrafon sydd yn union gyferbyn. Mae map o’r meysydd parcio cyfagos a’u prisiau i’w gael yn yr erthygl hon gan y Daily Post – http://www.dailypost.co.uk/whats-on/arts-culture-news/can-park-pontio-10413393