Cyfieithu Peirianyddol
Cymraeg <> Saesneg
gyda Moses-SMT

coin-tinyMae Moses-SMT yn system cyfieithu peirianyddol cod agored a ddatblygwyd yn bennaf ym Mhrifysgol Caeredin. Ariannwyd ymchwil a datblygu Moses-SMT gan yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’n gynnyrch swmpus a phwerus sy’n caniatáu i chi ddatblygu eich systemau cyfieithu peirianyddol eich hun drwy eu hyfforddi gyda chorpora cyfochrog o gyfieithiadau sy’n bodoli eisoes. Mae’n caniatáu i chi greu peiriannau penodol ar gyfer anghenion arbennig eich projectau cyfieithu chi, gan sicrhau cyfieithiadau o ansawdd uchel.

Mae Moses-SMT yn ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd lle defnyddir cofion cyfieithu eisoes yn llwyddiannus i arbed amser a chostau. I nifer o gyfieithwyr, mae peiriannau Moses-SMT yn cynnig nid yn unig gwell gyfieithiadau na systemau cyfieithu peirianyddol cyffredinol, ond yn profi bod modd bod yn llawer mwy cynhyrchiol gan ddefnyddio ôl-olygu na gan ddefnyddio systemau cof cyfieithu yn unig. O ganlyniad, mae’r defnydd o Moses-SMT yn cynyddu’n sylweddol o fewn y diwydiant cyfieithu rhyngwladol ar hyn o bryd.

Drwy adnoddau’r Porth Technolegau Iaith mae modd i unrhyw un, ond yn enwedig rhai sy’n gweithio yn y diwydiant cyfieithu Cymraeg <> Saesneg, fanteisio o fabwysiadu Moses-SMT yn eu projectau, cynnyrch neu wasanaethau cyfieithu.

Rydym wedi darparu’r adnoddau hyn fel na fydd arnoch angen llawer o allu na gwybodaeth dechnolegol. I weld sut mae cychwyn arni yn rhwydd ac yn hwylus, ewch i’n project arbennig ar GitHub ar gyfer Moses-SMT Cymraeg<>Saesneg:

techiaith/docker-moses-smt

 

 

Demo

Mae gennyn ni ddemo ar-lein hefyd o’r peiriannau er mwyn i chi roi cynnig ar ofyn i’r peiriant gyfieithu ar eich rhan. Gweler: http://techiaith.cymru/cyfieithu/demo