Llawlyfr Technolegau Iaith

gan

Dewi Bryn Jones (1), Delyth Prys (1), Myfyr Prys (2), Gruffudd Prys (1)

1 Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor
2 Cymen Cyf.

 

Cynnwys

Rhagymadrodd

Rhan 1 – Cyflwyniad i Dechnolegau Iaith

Rhan 2 – Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Dwfn

Rhan 3 – Prosesu Iaith Naturiol

Rhan 4 – Egwyddorion Cyfieithu Peirianyddol

Rhan 5 – Technoleg Lleferydd

Rhan 6 – Cydrannau technolegau iaith

Geirfa

Image result for ariannwyd coleg cymraeg logo

2019

ISBN: 978-1-911528-21-0

Ysgrifennwyd gyda chymorth grant bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae testun y llyfryn ar gael dan drwydded CC-BY