Docker

docker-whale-home-logoMae Docker yn dechnoleg pecynnu a hwyluso gosod meddalwedd ar gyfer Linux, Mac OS X a Windows.

Mae rhai o adnoddau meddalwedd Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru yn gymhleth iawn, e.e. y meddalwedd cyfieithu peirianyddol, ac yn cynnwys nifer o gamau adeiladu a gosod manwl. Gan ddefnyddio technoleg Docker bydd hi’n hawdd iawn i chi osod a defnyddio’r adnoddau hyn heb amharu dim ar weddill eich cyfrifiadur.

Ewch i hwb y Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru ar Docker am rhagor o fanylion:

https://hub.docker.com/u/techiaith/