Cyfieithu – Cyflwyniad

cyfieithu_ysgMae technolegau iaith yn chwyldroi’r byd cyfieithu. Yma yn yr Uned Technolegau Iaith, credwn bod angen i’r diwydiant cyfieithu yn Nghymru feddu ar yr adnoddau a’r ddealltwriaeth sy’n ofynnol i allu meistrioli’r technolegau newydd hyn i’r eithaf.

Credwn y dylai’r diwydiant ddefnyddio technolegau cyfieithu ar y seiliau canlynol :

  • Peiriannau cyfieithu parth-benodol
  • Data ffynhonellau agored a chaeedig
  • Perchnogaeth a rhannu
  • Safonau, ymchwil a hyfforddiant
  • Blaenoriaethu anghenion cwsmeriaid cyfieithu Cymraeg

Mae’r Porth Technolegau Iaith yn cynnwys nifer o adnoddau cyfieithu rhydd ac agored allai gyfrannu at wireddu’r nod hwn. Gobeithiwn y bydd y Porth yn arwain at egino a magu cymuned o ddatblygwyr ac ymarferwyr technolegau iaith o fewn y diwydiant cyfieithu Cymraeg.

Pa adnoddau sydd ar gael?

Mae adnoddau hwyluso cyfieithu ar gael gan y Porth Technolegau Iaith: