Arddangos Meddalwedd

CYFLE I ARDDANGOS MEDDALWEDD CYMRAEG

Bydd cyfle yn ystod  y gynhadledd, i chwmnïau bach arddangos eu meddalwedd a’u hoffer technoleg iaith sy’n cynnwys y Gymraeg. Gallant fod yn gynnyrch gorffenedig, yn brototeipiau, neu yn brawf cynnar o gysyniad.

Bydd yno nifer cyfyngedig o fyrddau arddangos a phwyntiau trydan, felly y cyntaf i’r felin gaiff le i arddangos eu gwaith.

Am ragor o fanylion, neu i gadw lle, cysylltwch â Stefano Ghazzali ar s.ghazzali@bangor.ac.uk.

Arddangoswyr (Uchafswm o chwech)

  1. Interceptor Solutions Cyf (LinguaSkin)
  2. Haia 
  3. Animated Technologies
  4. MSPARC
  5. TAWA-Online
  6. Cymunedau Digidol Cymru | Cwmpas