Arddangos Meddalwedd

Cyfle i arddangos meddalwedd Cymraeg

Bydd cyfle yn ystod prynhawn y gynhadledd, yr un pryd â’r sesiwn posteri, i ymchwilwyr a chwmnïau bach arddangos eu meddalwedd a’u hoffer technoleg iaith sy’n cynnwys y Gymraeg. Gallant fod yn gynnyrch gorffenedig, yn brototeipiau, neu yn brawf cynnar o gysyniad.

Bydd yno nifer cyfyngedig o fyrddau arddangos a phwyntiau trydan, felly y cyntaf i’r felin gaiff le i arddangos eu gwaith.

Am ragor o fanylion, neu i gadw lle, cysylltwch â Stefano Ghazzali ar s.ghazzali@bangor.ac.uk.

 
Arddangoswyr (Uchafswm o deuddeg)

  1. Interceptor Solutions Cyf (LinguaSkin)
  2. eeZeeTrip gan (Arfon Software Cyf)
  3. CommonVoice Gymraeg hefo (Meddal.com)
  4. Astral Dynamics
  5. Geiriadur Prifysgol Cymru (Ap GPC ac GPC+)
  6. LineageOS (Aled Powell)
  7. Mobilise Abertawe