Rhaglen Y Gynhadledd 2023

Rhaglen y Gynhadledd

Darperir cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg yn ystod y gynhadledd

Dydd Gwener, 24 Chwefror, 2023, yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

9.00 Cofrestru

9.30 Agor y Gynhadledd

Gair o groeso gan yr Athro Edmund Burke, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor i Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i agor y gynhadledd

Anerchiad gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

10.00 Yr Athro Delyth Prys, Prifysgol Bangor – Ugain Mlynedd o Dechnolegau Iaith yng Nghymru

10.30 Yr Athro William Lamb, Prifysgol Caeredin -Technolegau Iaith Gaeleg yr Alban a’r Bartneriaeth gyda Phrifysgol Bangor

11.00 Paned

11.30 Shân Pritchard a Stephen Russell, Prifysgol Bangor – Macsen a’r ddarpariaeth Gymraeg ddiweddaraf

12.00 Dewi Bryn Jones, Prifysgol Bangor – Y Daith hyd at y Trawsgrifiwr: Adnabod Lleferydd Cymraeg Cyffredinol

12.30 Cinio a Chyfle i weld Stondinau’r Cwmnïau Meddalwedd

13.30 Einion Gruffydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Project Torfoli i Drawsgrifio Archif Ffilm a Theledu Cymru

14.30 Dr Rodolfo Piskorski, Prifysgol De Cymru a Fernando Pabst Silva, Prifysgol Metropolitan Caerdydd -Gairglo, y Wordle Cymraeg, ac adnoddau eraill o wefan Hir-iaith

15.00 Arddangosiad Cwmnïau Masnachol a Gofod Profi Meddalwedd Cymraeg

16.00 Cau’r Gynhadledd