Rhaglen y Gynhadledd

Darperir cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg yn ystod y gynhadledd

Dydd Gwener

09.15 Cofrestru

Sesiwn 1: Golwg Strategol

09.45 Agor y gynhadledd gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes

10.15 Cathal Convery, Rheolwr Project Geiriadur Foras na Gaeilge : Ireland’s New Digital Plan for the Irish language

10.45 Rhodri ap Dyfrig, S4C: Cynllunio cynnwys, cynllunio ymwneud – cynllunio ieithyddol?

11.15 Paned

 Sesiwn 2: Gwella a rhannu sgiliau ac adnoddau

11.30 Dewi Bryn Jones, Prifysgol Bangor: Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg

12.00 Mohomodou Houssouba, Prifysgol Basel: Welsh and Songhay, sharing digital Solutions

12.30 Gwennan Richards, Coleg Meirion-Dwyfor: Sgiliau codio plant Cymru

13.00 Cinio

 Sesiwn 3: Yr Economi, iaith a thechnoleg

13.30 Huw Marshall, Awr Cymru: Poblogi’r Dirwedd Ddigidol Gymraeg

14.00 Ieuan Wyn Jones, Parc Gwyddoniaeth Menai : Y Parc, Technoleg a’r Gymraeg

14.30 Meilys Smith, Cyngor Gwynedd: System Gofal yn y Gymuned WCCIS: Heriau a Chyfleoedd i Gymru

 Sesiwn 4: Posteri ac Arddangosiadau

15.00 Posteri ymchwil ac arddangosiadau meddalwedd

16.00 Cau’r gynhadledd