Category Archives: Gwasanaeth APIs

Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg yn y Cwmwl

coin-tinyRhan o’n project Seilwaith Cyfarthrebu Cymraeg yw gwella’r adnoddau cyfieithu peirianyddol er mwyn cael y budd mwyaf allan o wasanaethau sydd wedi’u seilio ar y Saesneg.

O ganlyniad, mae adnoddau cyfieithu peirianyddol Moses-SMT Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru wedi eu hychwanegu i’r Ganolfan APIs fel y bydd modd eu defnyddio’n haws  o fewn  eich meddalwedd a phrojectau Cymraeg yn ogystal â systemau cof cyfieithu fel Trados, WordFast a CyfieithuCymru.

api cloudMae Moses-SMT Cymraeg<>Saesneg felly yn ymuno â llu o wasanaethau API technolegau iaith eraill yn y Ganolfan APIs fel Cysill, testun-i-leferydd, tagiwr rhannau ymadrodd, adnabod iaith, lemateiddiwr a Vocab i Gymreigio gwefannau, apiau a meddalwedd.

Yn debyg i’r wasanaethau API eraill byddwch angen derbyn allwedd API o’r Canolfan (http://techiaith.cymru/api/cofrestru/) ac yna defnyddio’r dogfennaeth a chod enghreifftiol rydyn ni wedi paratoi  ar GitHub i’ch helpu chi i gychwyn arni. Gweler: https://github.com/PorthTechnolegauIaith/moses-smt/blob/master/docs/APIArlein.md

Cyn i chi fwrw ymlaen, hoffem bwysleisio unwaith eto bwysigrwydd materion ansawdd – eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y defnyddir y meddalwedd cyfieithu peirianyddol hwn yn y dull priodol, gan gynnwys ôl-gyfieithu priodol ac ystyrlon (gweler Materion Ansawdd).

Demo

Mae gennyn ni ddemo ar-lein hefyd o’r peiriannau er mwyn i chi roi cynnig ar ofyn i’r peiriant gyfieithu ar eich rhan. Gweler: http://techiaith.cymru/cyfieithu/demo

 

Rhoi Cysill Ar-lein o fewn eich gwefan neu eich cod

logo_cysill_arlein_cy
http://www.cysgliad.com/cysill/arlein

Hoffech chi ychwanegu Cysill Ar-lein at eich tudalen we, blog neu ap? Gan ddefnyddio ein hategyn, neu we-ap, a’n gwasanaeth API Cysill Ar-lein newydd fe allwch chi gyflawni hyn nawr!

CySill Ar-lein yw gwefan fwyaf poblogaidd yr Uned Technolegau Iaith. Yn ystod 2014, bu cynnydd mawr yn nifer y testunau Cymraeg gafodd eu gwirio. Yn wir, gwelwyd cynnydd o 40%, a gwiriwyd dros filiwn o destunau.

Mae gan nodweddion gwirio sillafu a gramadeg Cysill Ar-lein allu profedig i gynnig hwb i hunan hyder defnyddwyr sy’n ansicr o’u Cymraeg, a thrwy roi’r cyfle i wirio’r Gymraeg ar nifer cynyddol o wefannau a/neu becynnau meddalwedd, gobeithiwn y bydd modd cynorthwyo a chodi hyder mwy fyth o ddefnyddwyr.

Yn unol ag amcanion mynediad agored yr Uned Technolegau Iaith, mae’r ategyn a’r gwasanaeth API yma yn rhad ac am ddim.

Cofrestru am allwedd API Cysill Ar-lein

Drwy gofrestru ar ein Canolfan Gwasanaethau APIs, gallwch dderbyn eich allwedd API Cysill Ar-lein eich hun, i’w defnyddio mewn unrhyw ffordd gyda’r ategyn neu’r API ar-lein. Ewch i ‘Cofrestru am allwedd API‘ ar gyfer y cyfarwyddiadau llawn.

Ategyn Gwe-Ap

Mae’r ategyn Cysill Ar-lein yn nodwedd allai fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwefannau sy’n caniatáu i ddefnyddwyr ysgrifennu testun fel sylwadau ac ati.

Mae’r ategyn yn gweithio dros y we, felly does dim angen gosod meddalwedd arbennig na llwytho ffeiliau i lawr i unrhyw weinydd na chyfrifiadur cyn cychwyn. Yr unig beth sydd ei angen yw ychwanegu nifer bach o linellau cod HTML i’ch gwefan :

<script>
        var CYSILL_API_KEY = "EICH_ALLWEDD_API";
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript" 
        src="http://api.techiaith.org/cysill/ui/CysillArlein/CysillArlein.nocache.js">
</script>

D.S. rhaid gosod eich allwedd API bersonol chi yn lle “EICH_ALLWEDD_API”

Gellir lleoli’r ategyn wedyn unrhyw le o fewn tudalen gwe drwy ychwanegu :

<div id='CysillArleinApp'></div>

Mae modd cynnig yr ategyn mewn ffurf fach gyfochr â thestun, neu ar ei ben ei hun ar dudalen ar wahân. Mae’r system yn hyblyg, ac yn rhoi’r grym i chi ddefnyddio’r gwirydd sillafu yn y modd sy’n gweithio orau i chi. Dyma enghraifft o’r ategyn yn gweithredu ar wefan ‘Cymorth Cymraeg’ Prifysgol Bangor.

CaptureCysillArleinCymorthCymraeg
Cysill Ar-lein o fewn dudalennau CymorthCymraeg Prifysgol Bangor

Dyma enghraifft o dudalen we Cysill Ar-lein syml . De-gliciwch ar y dudalen a dewis: ‘Edrych ar God Gwreiddiol y Dudalen’ i weld mor syml yw’r cod mewn gwirionedd.

Mae’r dudalen ganlynol ar GitHub yn disgrifio’n llawn sut mae mynd ati.

 

Gwasanaeth API Cysill Ar-lein

Datblygiad pellach o Cysill Ar-lein rydym yn falch o’i gyhoeddi yw’r modd i chi allu ymgorffori nodweddion Cysill o fewn eich meddalwedd drwy ddefnyddio gwasanaeth API Cysill Ar-lein newydd. Dyma’r gwasanaeth API a ddefnyddir gan yr ategyn ac ar wefan swyddogol Cysill Ar-lein.

O heddiw ymlaen rydym yn agor y mynediad at wasanaeth API Cysill Ar-lein fel y bydd modd i unrhyw un ymgorffori’r nodweddion defnyddiol yma o fewn eu projectau codio a/neu systemau meddalwedd.

Rydym wedi darparu enghreifftiau ar GitHub o sut y gellir mynd ati i ddefnyddio API Cysill Ar-lein gyda ieithoedd rhaglennu fel Python.

Ewch i:

https://github.com/PorthTechnolegauIaith/cysill

 

Mae’r enghreifftiau yn cynnwys cod sy’n:

Tagiwr Rhannau Ymadrodd Cymraeg

Un o gydrannau pwysicaf y gwirydd sillafu a gramadeg Cysill yw’r tagiwr rhannau ymadrodd. Yn wir, mae tagiwr yn gydran sylfaenol mewn unrhyw sefyllfa ble mae disgwyl i gyfrifiadur ddadansoddi a deall testun.

Gall ein tagiwr ni adnabod geiriau Cymraeg – hyd yn oed pan fydd y gair hwnnw wedi ei dreiglo, neu pan fydd berf wedi ei rhedeg – gan nodi’r rhan ymadrodd. Mae’r wybodaeth hon yn amgyffred amrediad eang o nodweddion Cymraeg y gall y tagiwr eu hadnabod e.e. enwau ac ansoddeiriau, y math o dreiglad, ac yn y blaen.

Er enghraifft mae’r tagiwr yn trosi’r testun “Mae hen wlad fy nhadau” i :

mae/VBF/- hen/ADJP/- wlad/NF/TM fy/PRONOUN/- nhadau/NPL/TT

Y tagiwr ymadrodd yw’r gwasanaeth cyntaf sydd ar gael o’n canolfan APIs newydd ar-lein. Rydym yn falch fod y tagiwr nawr ar gael i bawb ei ddefnyddio, a hynny ar delerau hael, yn rhad ac am ddim.

Ewch i API Tagiwr Rhannau Ymadrodd am ragor o wybodaeth.