Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg yn y Cwmwl

coin-tinyRhan o’n project Seilwaith Cyfarthrebu Cymraeg yw gwella’r adnoddau cyfieithu peirianyddol er mwyn cael y budd mwyaf allan o wasanaethau sydd wedi’u seilio ar y Saesneg.

O ganlyniad, mae adnoddau cyfieithu peirianyddol Moses-SMT Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru wedi eu hychwanegu i’r Ganolfan APIs fel y bydd modd eu defnyddio’n haws  o fewn  eich meddalwedd a phrojectau Cymraeg yn ogystal â systemau cof cyfieithu fel Trados, WordFast a CyfieithuCymru.

api cloudMae Moses-SMT Cymraeg<>Saesneg felly yn ymuno â llu o wasanaethau API technolegau iaith eraill yn y Ganolfan APIs fel Cysill, testun-i-leferydd, tagiwr rhannau ymadrodd, adnabod iaith, lemateiddiwr a Vocab i Gymreigio gwefannau, apiau a meddalwedd.

Yn debyg i’r wasanaethau API eraill byddwch angen derbyn allwedd API o’r Canolfan (http://techiaith.cymru/api/cofrestru/) ac yna defnyddio’r dogfennaeth a chod enghreifftiol rydyn ni wedi paratoi  ar GitHub i’ch helpu chi i gychwyn arni. Gweler: https://github.com/PorthTechnolegauIaith/moses-smt/blob/master/docs/APIArlein.md

Cyn i chi fwrw ymlaen, hoffem bwysleisio unwaith eto bwysigrwydd materion ansawdd – eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y defnyddir y meddalwedd cyfieithu peirianyddol hwn yn y dull priodol, gan gynnwys ôl-gyfieithu priodol ac ystyrlon (gweler Materion Ansawdd).

Demo

Mae gennyn ni ddemo ar-lein hefyd o’r peiriannau er mwyn i chi roi cynnig ar ofyn i’r peiriant gyfieithu ar eich rhan. Gweler: http://techiaith.cymru/cyfieithu/demo