Category Archives: Testun i Leferydd

Yn cyflwyno Lleisiwr – Bancio Llais a Thestun i Leferydd Cymraeg Cod Agored

Ym mis Tachwedd 2017, derbyniodd yr Uned Technolegau Iaith grant bach oddi wrth gronfa Technoleg a’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru, i weithio gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar broject i alluogi cleifion sydd ar fin colli eu gallu i siarad i fancio eu llais eu hun ac yna greu llais synthetig digidol personol ohono. Nid oedd hyn erioed wedi bod ar gael i siaradwyr Cymraeg o’r blaen, ac mae’n gam mawr ymlaen i gleifion Cymraeg eu hiaith.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn i’w gael yma gan gynnwys manylion ar gyfer ddatblygwyr meddalwedd am god ffynhonnell y system.

Dyma fideo byr sy’n dangos sut mae modd i chi gofrestru am y gwasanaeth.

Mae’r pecyn wedi cael ymateb cychwynnol gadarnhaol iawn gan rhai therapyddion iaith a lleferydd ar y gwefannau cymdeithasol:

RoboLlywydd

Neu’r gallu i greu llais synthetig Cymraeg eich hunan….

Fel rhan o’n gwaith ar broject Macsen, rydyn ni’n creu offer ar gyfer cynhyrchu lleisiau synthetig Cymraeg sy’n swnio’n naturiol.  Mae’r offer yn rhoi dull cyflym a hawdd o baratoi promptiau, a recordio llais unigolyn yn eu darllen, gan ddefnyddio gwybodaeth am seiniau’r Gymraeg, er mwyn adeiladu llais synthetig Cymraeg sy’n swnio’n debyg iawn i lais yr unigolyn a recordiwyd.

Dyma enghreifftiau o leisiau dau aelod o dîm techiaith wedi’u syntheseiddio’r gyda’r offer newydd :

Gwryw:

Benyw:

Cafodd y tîm gyfle i roi hyn ar brawf yn ddiweddar yn nigwyddiad SeneddLab 2017 gan adeiladu llais newydd mewn un awr i roi gwybodaeth lafar am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Fe roeson nhw’r enw ‘RoboLlywydd’ arno. Dipyn bach o hwyl oedd galw’r llais newydd yn ‘RoboLlywydd’, ond mae’n dangos beth sy’n bosib o safbwynt ddefnyddio lleisiau gwahanol unigolion o fewn cynorthwyydd personol digidol eich hunan. Mae’r fideo canlynol yn sôn rhagor am hyn (yn enwedig ar ôl y pumed munud a hanner) :

Rydyn ni wedi defnyddio system oedd eisoes ar gael yn god agored o’r enw MaryTTS ac mae modd i chi ei ddefnyddio ar gyfer y Gymraeg o’r gronfa GitHub ganlynol:

techiaith/docker-marytts

Mwy o adnoddau testun-i-leferydd Cymraeg ar GitHub

Ers ei lansio ym mis Mawrth, mae rhai codwyr a chwmnïau wedi bod yn defnyddio gwasanaeth yn y cwmwl API ar gyfer llefaru testun Cymraeg.

Yn aml iawn fodd bynnag, mae datblygwyr, mewn cwmnïau yn enwedig, eisiau defnyddio llefaru testun Cymraeg all-lein, a hynny gyda Microsoft Windows. O bryd i’w gilydd byddwn hefyd yn cael e-byst gan ddatblygwyr mewn ieithoedd eraill sydd â llai o adnoddau yn ein holi am help wrth ddefnyddio eu lleisiau eiu hunain gyda Microsoft Windows.

Mae ein llais llefaru testun Cymraeg yn bosib oherwydd System Synthesis Lleferydd Festival, sy’n wych. Serch hynny, nid yw Festival yn dda am gynnal Microsoft Windows o gwbl, fel mae datblygwyr y system eu hunain yn  cyfaddef.

Rydym o’r farn y dylai fod yn bosib cael llais Cymraeg Festival yn Microsoft Windows. Felly, rydym ni wedi cyhoeddi’r data llais sy’n gwneud i Festival siarad Cymraeg ar GitHub yn ogystal â haciad ar yr ochr i greu project datrysiad Visual Studio sy’n galluogi i Festival redeg ar Windows gyda rhyngwyneb COM a .NET sylfaenol iawn.

Gellir dod o hyd i’r data llais yma: https://github.com/PorthTechnolegauIaith/llais_festival

Gallwch ddod o hyd i’n hymgais i gael ein llais llefaru testun Cymraeg yn rhedeg ar Windows ynghyd â’n cyfraniad i wella Festival ar Microsoft Windows yn y fan hon: https://github.com/techiaith/Festival_Windows

Heb yr adnoddau hyn dim ond ychydig o ddewisiadau, os oes yna rai o gwbl, sydd i alluogi defnyddio Cymraeg nac unrhyw lais Festival ar Windows. Y gobaith yw fod y cyfraniadau hyn o gymorth mawr ac y gellir eu gwella gyda chymorth cymunedau ffynonellau agored rhyngwladol.

API llais synthetig Cymraeg

Defnyddir technolegau testun-i-leferydd yn gyffredin mewn apiau ffonau symudol, gwefannau a rhaglenni bwrdd gwaith er mwyn gwella profiadau a dealltwriaeth defnyddwyr. Heddiw rydym yn falch i lansio gwasanaeth API bydd yn ei wneud yn haws i unrhyw un osod technolegau testun-i-leferydd Cymraeg ar eu gwefannau ac yn eu meddalwedd.

Gan ddefnyddio’r rhaglen cod agored Festival Speech Synthesis System, a model o’r Gymraeg grewyd gennym ni yn y gorffenol, mae ein API gwe newydd yn ei wneud yn hawdd i drosi unrhyw destun Cymraeg yn sain mewn amser real.

Does dim angen unrhyw gysodi ar ochr y defnyddiwr wrth ddefnyddio’r gwasanaeth gwmwl hwn, sydd yn ei wneud yn llwyr gyrraeddadwy a hygyrch i bawb. Isod, gallwch ffeindio esiampl o sut gellir gosod y llais hwn i mewn i’r dudalen yma.

<!-Dechrau Testun i Leferydd / Start Text to Speech ------------------------------->

<textarea id='llais' placeholder="Ysgrifennwch rhywbeth i'w llefaru"></textarea>

<script type='text/javascript'>
function llefaru() {
    var testun = document.getElementById('llais').value.trim();
    var audioElement = document.createElement('audio');
    var url = "https://api.techiaith.org/festival/v1?api_key=<EICH ALLWEDD API>&text=" + encodeURI(testun);
    audioElement.setAttribute('src', url);
    audioElement.play();
}
</script>
<p>

<button onclick="llefaru()">Chwarae / Play</button>

<!-Diwedd Testun i Leferydd / End Text to Speech ---------------------------------->

Dyma enghraifft o’r llais:

Gallwch ddechrau gyda’r API heddiw drwy danysgrifio at ein Canolfan API a chreu ein allwedd API. I ddysgu mwy gwelwch ein tudalennau Speech Technologies.