Lleisiwr

Mae’r project hwn yn bartneriaeth rhwng y GIG ac Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr. Caiff ei ariannu dan Gynllun Grant Technoleg a’r Gymraeg Llywodraeth Cymru ac mae’n rhedeg tan Fawrth 31, 2018.

Diben y project yw creu lleisiau synthetig personol i gleifion sydd ar fin colli eu gallu i siard o ganlyniad i gyflyrau megis Clefyd Niwronau Echddygol a Chanser y Gwddf.

Bydd yr Uned Technolegau Iaith yn creu llwyfan sy’n galluogi cleifion gyda chymorth therapyddion lleferydd i greu eu llais dilys eu hunain yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Bydd y broses wedi’i seilio ar y we, a bydd angen i gleifion recordio tua 30 munud o ddata eu llais ar gyfer pob iaith. Bydd modd iddyn nhw wedyn gynhyrchu eu llais synthetig eu hun.

Er mwyn medru cyfathrebu ar lafar yn Gymraeg/Saesneg, bydd y defnyddiwr yn teipio o fewn rhyngwyneb gwe a bydd y rhyngwyneb gwe yn darllen y geiriau yn uchel gyda fersiwn synthetig o lais y defnyddiwr.

Cyn bo hir yn y flwyddyn newydd bydd gan y project ei wefan ei hun a byddwn yn rhannu’r dolenni drwy’r wefan hon.

Yn y cyfamser – os ydych chi eisiau cymryd rhang neu am wybod mwy am y project yn cysylltwch â Stefano Ghazzali (s.ghazzali@bangor.ac.uk)