Rhaglen Y Gynhadledd

Darperir cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg yn ystod y gynhadledd

Dydd Gwener

9.30 Cofrestru & Paned

Sesiwn 1: Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg

10.15 Agor y gynhadledd gan Eluned Morgan Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol fydd yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru.

Sesiwn 2: Adnabod Lleferydd

10.45 Dewi Bryn Jones, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr: Sgiliau cyntaf Macsen, y Cynorthwyydd Digidol Cymraeg

11.15 Kelly Davis, Mozilla: Mozilla’s Deep Speech Project for Speech Recognition

11.45 Stefano Ghazzali, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr: Prosiect Lleisiwr

12.15 Cwestiynau a Thrafodaeth

12.30 Cinio

Sesiwn 3: Strategaethau digidol ac adfywiad iaith

13.15 Claudia Soria, Sefydliad Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol “A. Zamplli”, Pisa, yr Eidal: The DLDP’s Digital Language Survival Kit

13.45 Jason Evans, Wikimediwr Cenedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Wicipedia Cymraeg a Data Cymraeg Wikidata

14.15 Paned

Sesiwn 4: Cyfieithu Peirianyddol

14.45 Delyth Prys yn lle Teresa Lynn: Cyfieithu Peirianyddol: Profiad Ewrop

15.15 Myfyr Prys, Cysylltai KTP Cymen / Prifysgol Bangor: Cyfieithu Peirianyddol Parth Benodol

15.45 Cwestiynau a Thrafodaeth

16.00 Cau’r gynhadledd