Cyflwyniadau 2021

Dyma’r cyflwyniadau a recordiadau o’r gynhadledd
 

Agor y gynhadledd 

Gair o groeso gan yr Athro Iwan Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor i Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg i agor y gynhadledd

 

 

Sesiwn 1: Agenda a Map Ffordd newydd ar gyfer Cydraddoldeb Ieithyddol Digidol yn Ewrop (ELE)

 

1. Jill Evans, Cyn ASE a Chynigydd y cynnig llwyddiannus i Senedd Ewrop ar Gydraddoldeb Digidol yn yr Oes Ddigidol: Cefndir y penderfyniad i gael Cydraddoldeb Digidol i holl ieithoedd Ewrop erbyn 2030

Fideo Cyflwyniad


 

2. Davyth Hicks, Ysgrifennydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Iaith Ewropeaidd (ELEN): The European Parliament’s Resolution on Language Equality in the Digital Age and its importance for Europe’s Lesser Used Languages

Fideo Cyflwyniad
Sleidiau Cyflwyniad

Davyth Hicks, Ysgrifennydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Iaith Ewropeaidd (ELEN): The European Parliament’s Resolution on Language Equality in the Digital Age and its importance for Europe’s Lesser Used Languages

 

3. Andy Way, Dirprwy Gyfarwyddwr ADAPT, DCU, Iwerddon, ac Arweinydd project Cydraddoldeb Ieithyddol Ewrop (ELE): Constructing a new agenda and roadmap for Europe to ensure language equality in the digital age by 2030

Fideo Cyflwyniad
Sleidiau Cyflwyniad

Andy Way, Dirprwy Gyfarwyddwr ADAPT, DCU, Iwerddon, ac Arweinydd project Cydraddoldeb Ieithyddol Ewrop (ELE): Constructing a new agenda and roadmap for Europe to ensure language equality in the digital age by 2030

 

Sesiwn 2: Adnoddau Iaith a Lleferydd Newydd technolegau iaith Cymraeg

4. Gruffudd Prys, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor: Piblinell prosesu iaith naturiol newydd ar gyfer y Gymraeg

Sleidiau Cyflwyniad
Gruffudd Prys, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor: Piblinell prosesu iaith naturiol newydd ar gyfer y Gymraeg
Fideo Cyflwyniad


 

5. Dewi Bryn Jones, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor: Trawsgrifwr Cymraeg ar gyfer isdeitlo fideos yn awtomatig

Sleidiau Cyflwyniad
Dewi Bryn Jones, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor: Trawsgrifwr Cymraeg ar gyfer isdeitlo fideos yn awtomatig
Fideo Cyflwyniad



 

6. Stefano Ghazzali, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor:Defnyddio Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg/Saesneg i beilota systemau amlieithog ar gyfer cwmnïau bach a chanolig yng Nghymru

Sleidiau Cyflwyniad
Stefano Ghazzali, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor:Defnyddio Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg/Saesneg i beilota systemau amlieithog ar gyfer cwmnïau bach a chanolig yng Nghymru
Fideo Cyflwyniad


 

Sesiwn 3: Manteision Economaidd Y Gymraeg ac Amlieithrwydd  

 

7.Kerry Ferguson (Cyfarwyddwr Marchnata Gwe Cambrian Web Cyf): Creu busnes llwyddiannus o ddatblygu gwefannau dwyieithog

Fideo Cyflwyniad


 

8.Richard Sheppard (Interceptor Solutions): Bilingual Software Procurement Guidelines

Sleidiau Cyflwyniad

Richard Sheppard (Interceptor Solutions): Bilingual Software Procurement Guidelines

Richard Sheppard (Interceptor Solutions): Bilingual Software Procurement Guidelines

Fideo Cyflwyniad


 

9.Pryderi ap Rhisiart: MSPARC: Economi Gogledd Orllewin Cymru a Thechnoleg Cymraeg

Fideo Cyflwyniad


 

10.Tom Burke (Animated Technologies) & Andy Esser (Zero Dependency): Using English/Welsh Bilinguality as a Testbed for a New Multilingual On-line Conferencing System

Fideo Cyflwyniad