Recordiadau

Dyma’r dolenni at y recordiadau o’r gynhadledd ar ddydd Gwener a Hacio’r Iaith ar ddydd Sadwrn.

Cofiwch fod y cyflwyniadau yn cael eu dal gyda meddalwedd recordio darlith, felly nid ydynt yn ansawdd cynhyrchu teledu.

1)Agor y gynhadledd gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=884001c6-97db-4c80-8cf3-e81aae6f7a81

2)Cathal Convery, Rheolwr Project Geiriadur Foras na Gaeilge : Ireland’s New Digital Plan for the Irish language – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=aae231d5-e0f5-489f-b398-9a81763f52c0

3)Rhodri ap Dyfrig, S4C: Cynllunio cynnwys, cynllunio ymwneud – cynllunio ieithyddol? – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=df3bb6cd-3136-4d20-ba5c-0ed061b80eb7

4)Dewi Bryn Jones, Prifysgol Bangor: Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7f015941-b08c-4875-83f2-6d052c313b36

5)Mohomodou Houssouba, Prifysgol Basel: Welsh and Songhay, sharing digital Solutions – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7495b48f-37a9-480f-8ef3-1a68e073d9a7

6)Gwennan Richards, Coleg Meirion-Dwyfor: Sgiliau codio plant Cymru – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d0341bf2-a4eb-4442-b779-9e08d24d0de8

7)Huw Marshall, Awr Cymru: Poblogi’r Dirwedd Ddigidol Gymraeg – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=763b16b7-de64-4ba4-a8c4-c08cc27fc39f

8)Ieuan Wyn Jones, Parc Gwyddoniaeth Menai : Y Parc, Technoleg a’r Gymraeg – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=34ca9af6-64a5-4de3-91b0-fa07e3c6771a

9)Meilys Smith, Cyngor Gwynedd: System Gofal yn y Gymuned WCCIS: Heriau a Chyfleoedd i Gymru – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=234d0896-c96c-4050-b69a-b63d737f4614

10) Leighton Andrews – Hacio’r Iaith – https://bangor.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fb030ad0-7c5a-4da2-8879-8ce10babf459