Rhoi Cysill Ar-lein o fewn eich gwefan neu eich cod

logo_cysill_arlein_cy
http://www.cysgliad.com/cysill/arlein

Hoffech chi ychwanegu Cysill Ar-lein at eich tudalen we, blog neu ap? Gan ddefnyddio ein hategyn, neu we-ap, a’n gwasanaeth API Cysill Ar-lein newydd fe allwch chi gyflawni hyn nawr!

CySill Ar-lein yw gwefan fwyaf poblogaidd yr Uned Technolegau Iaith. Yn ystod 2014, bu cynnydd mawr yn nifer y testunau Cymraeg gafodd eu gwirio. Yn wir, gwelwyd cynnydd o 40%, a gwiriwyd dros filiwn o destunau.

Mae gan nodweddion gwirio sillafu a gramadeg Cysill Ar-lein allu profedig i gynnig hwb i hunan hyder defnyddwyr sy’n ansicr o’u Cymraeg, a thrwy roi’r cyfle i wirio’r Gymraeg ar nifer cynyddol o wefannau a/neu becynnau meddalwedd, gobeithiwn y bydd modd cynorthwyo a chodi hyder mwy fyth o ddefnyddwyr.

Yn unol ag amcanion mynediad agored yr Uned Technolegau Iaith, mae’r ategyn a’r gwasanaeth API yma yn rhad ac am ddim.

Cofrestru am allwedd API Cysill Ar-lein

Drwy gofrestru ar ein Canolfan Gwasanaethau APIs, gallwch dderbyn eich allwedd API Cysill Ar-lein eich hun, i’w defnyddio mewn unrhyw ffordd gyda’r ategyn neu’r API ar-lein. Ewch i ‘Cofrestru am allwedd API‘ ar gyfer y cyfarwyddiadau llawn.

Ategyn Gwe-Ap

Mae’r ategyn Cysill Ar-lein yn nodwedd allai fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwefannau sy’n caniatáu i ddefnyddwyr ysgrifennu testun fel sylwadau ac ati.

Mae’r ategyn yn gweithio dros y we, felly does dim angen gosod meddalwedd arbennig na llwytho ffeiliau i lawr i unrhyw weinydd na chyfrifiadur cyn cychwyn. Yr unig beth sydd ei angen yw ychwanegu nifer bach o linellau cod HTML i’ch gwefan :

<script>
        var CYSILL_API_KEY = "EICH_ALLWEDD_API";
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript" 
        src="http://api.techiaith.org/cysill/ui/CysillArlein/CysillArlein.nocache.js">
</script>

D.S. rhaid gosod eich allwedd API bersonol chi yn lle “EICH_ALLWEDD_API”

Gellir lleoli’r ategyn wedyn unrhyw le o fewn tudalen gwe drwy ychwanegu :

<div id='CysillArleinApp'></div>

Mae modd cynnig yr ategyn mewn ffurf fach gyfochr â thestun, neu ar ei ben ei hun ar dudalen ar wahân. Mae’r system yn hyblyg, ac yn rhoi’r grym i chi ddefnyddio’r gwirydd sillafu yn y modd sy’n gweithio orau i chi. Dyma enghraifft o’r ategyn yn gweithredu ar wefan ‘Cymorth Cymraeg’ Prifysgol Bangor.

CaptureCysillArleinCymorthCymraeg
Cysill Ar-lein o fewn dudalennau CymorthCymraeg Prifysgol Bangor

Dyma enghraifft o dudalen we Cysill Ar-lein syml . De-gliciwch ar y dudalen a dewis: ‘Edrych ar God Gwreiddiol y Dudalen’ i weld mor syml yw’r cod mewn gwirionedd.

Mae’r dudalen ganlynol ar GitHub yn disgrifio’n llawn sut mae mynd ati.

 

Gwasanaeth API Cysill Ar-lein

Datblygiad pellach o Cysill Ar-lein rydym yn falch o’i gyhoeddi yw’r modd i chi allu ymgorffori nodweddion Cysill o fewn eich meddalwedd drwy ddefnyddio gwasanaeth API Cysill Ar-lein newydd. Dyma’r gwasanaeth API a ddefnyddir gan yr ategyn ac ar wefan swyddogol Cysill Ar-lein.

O heddiw ymlaen rydym yn agor y mynediad at wasanaeth API Cysill Ar-lein fel y bydd modd i unrhyw un ymgorffori’r nodweddion defnyddiol yma o fewn eu projectau codio a/neu systemau meddalwedd.

Rydym wedi darparu enghreifftiau ar GitHub o sut y gellir mynd ati i ddefnyddio API Cysill Ar-lein gyda ieithoedd rhaglennu fel Python.

Ewch i:

https://github.com/PorthTechnolegauIaith/cysill

 

Mae’r enghreifftiau yn cynnwys cod sy’n: