Hacio’r Iaith 2017

Dydd Sadwrn, 21 Ionawr, 2017, yn Pontio, Prifysgol Bangor

Mae Hacio’r Iaith yn ddigwyddiad technoleg iaith cyfrwng Cymraeg, sydd wedi bod yn rhedeg bob blwyddyn ers 2010. Eleni unwaith eto, ar ôl crwydro i Gaerdydd y llynedd, bydd y digwyddiad yn cymryd lle ym Mhrifysgol Bangor, yn adeilad newydd Pontio, i ddilyn yn union ar ôl y gynhadledd Trwy Ddulliau Technoleg.

Mae’n ddigwyddiad agored y gall unrhyw un fynychu i siarad am bwnc o’u dewis nhw. Mae croeso i gyfranogwyr gynnig pynciau i’w trafod gan bawb arall, a bydd yno adnoddau yn cynnwys byrddau ar gyfer eich gliniadur, a chorneli bach cynnes i drafod a rhannu syniadau mewn awyrchylch anffurfiol, braf.

Yn y gorffennol mae pobl sy’n cymryd rhan wedi trafod amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â’r iaith Gymraeg, y cyfryngau digidol a thechnoleg, ac mae gweithdai wedi cael eu rhoi yn trafod sut i greu tudalennau wicipedia, blogiau, apiau ac ati.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y gynhadledd, dilynwch y ddolen isod i gofrestru a sicrhau bod lle i chi. Mae cofrestru yn rhad ac am ddim i bawb.

Cofrestru ar gyfer Hacio’r Iaith 2017

I gael mwy o wybodaeth am y gynhadledd,  dilynwch y ddolen isod:

Gwefan Hacio’r Iaith