Llety y Gynhadledd

Rydym yn argymhell bod gwesteion sydd angen llety ar gyfer y gynhadledd yn archebu llety yn y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Canolfan-rheolaeth-llety

Bydd prisiau arbennig ar gael i rai sydd yn dyfynnu enw y gynhadledd wrth archebu lle:

Math o ystafell Sengl Dwbl

1 person

Dwbl

2 berson

Exec/Twin

1 person

Exec/Twin

2 berson

G&B £70.00 £81.00 £92.00 £97.00 £108.00
Swper, G&B 2 Gwrs £90.00 £101.00 £132.00 £117.00 £148.00
Swper, B&B 3 Chwrs £95.00 £106.00 £142.00 £122.00 £158.00

Prisiau yn cynnwys TAW

I archebu ystafelloedd

Ebostiwch: events@themanagementcentre.co.uk

Ffoniwch: +44 (0) 1248 36 5912

Peidiwch anghofio dyfynnu #techiaith er mwyn derbyn y prisiau arbennig!