Corpws Paldaruo

Dyma’r corpws a gasglwyd trwy ddulliau torfoli yr Ap Paldaruo, gyda diolch i’n holl gyfranwyr.

Llwytho'r adnodd 'Corpws Lleferydd Paldaruo' i lawr o metashare.techiaith.cymru

Download 'Corpws Lleferydd Paldaruo' resource from metashare.techiaith.cymru

Am ragor o wybodaeth am yr ap, ewch i dudalen cartref yr Ap Paldaruo

Mae’r cod i’r fersiwn iOS o’r Ap Paldaruo hefyd ar gael ar GitHub:

techiaith/Paldaruo

Cydnabyddiaeth

Dylai unrhyw erthyglau neu feddalwedd a seiliwyd ar ddefnydd y corpws hwn ddyfynnu:

Cooper, S., Chan, D., Jones, D. B. (2017) The Paldaruo Speech Corpus, version 4 [http://techiaith.cymru/corpora/paldaruo/]