Vocab 2.0 (beta)

Beta

Mae Vocab 2.0 yn ddiwygiad o’r cod a’r technolegau defnyddir ar gyfer y Vocab gwreiddiol, sydd wedi bod ar gael am ddim ers 2015.  Gan fod hyn yn golygu trosi cod bron i gyd, rydyn dal i’w brofi a’i chaboli. Gynted bydd y gwaith yma wedi ei orffen bydd y statws ‘beta’ yn cael ei ollwng a’r hen fersiwn yn cael ei ddisodli gan Vocab 2.0.

 

Beth yw Vocab?

Mae’r ategyn Vocab yn adnabod geiriau o eiriaduron megis Cysgair a’r Termiadur Addysg yn nhestun eich gwefan, ac yn eu tanlinellu.  Ar ôl gosod y rhaglen, bydd modd i ddefnyddwyr weld cofnodion geiriadurol llawn drwy symud y llygoden dros eiriau sydd wedi’u tanlinellu.

 

Gosod Vocab

Mae’n hawdd iawn gosod ategyn Vocab ar eich gwefan.

Yn gyntaf rhaid gofrestru’r wefan a chael allwedd API. Ewch i Cofrestru am allwedd API ar gyfer y cyfarwyddiadau llawn.

Yna ychwanegwch y cod dilynol gyda’r allwedd API o fewn ardal `<head>` eich dudalen(nau) gwefan.

<!-- Vocab -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://api.techiaith.org/porthtermau/vocab/ui/Vocab_2_0.css">  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://api.techiaith.org/porthtermau/ui/skins/Default/DictionaryEntry.css">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://api.techiaith.org/porthtermau/ui/skins/GeiriadurBangor/CysgairEntry.css">
<script type='text/javascript'>
  var vocabConfig = {
    apikey : <EICH_ALLWEDD_API>
  };
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript" 
    src="https://api.techiaith.org/porthtermau/vocab/ui/vocab_2_0/vocab_2_0.nocache.js"></script>

<!-- ********************* -->

Er mwyn i botwm Vocab ymddangos lle ddymunwch iddo ymddangos, ychwanegwch y  `<div>` canlynol o fewn eich HTML

<div id="vocab_button"></div>


Enghraifft

Mae enghreifftiau o Vocab ar waith ar y dudalennau canlynol:

https://cbsc04.techiaith.cymru/vocab/LlywodraethCymru/Addysg_a_sgiliau.html