Hunspell Cymraeg

Mae Hunspell yn wirydd sillafu cod agored a ddefnyddir mewn nifer o becynnau meddalwedd.

Yn Hydref 2020 cafodd ei adolygu a’i ddiweddaru’n sylweddol gennym.

Mae’r ffeiliau ar gael o’n tudalen GitHub:

https://github.com/techiaith/hunspell-cy

(Cliciwch ar y botwm gwyrdd ‘Code’ ac yna dewis ‘Download Zip’ i lytho’r pecyn i lawr.)

Os hoffech chi weld rhestr o’r geiriau a’r ffurfiau newydd a ychwanegwyd, ewch i’r dudalen yma. Cyhoeddir y rhestr hon o ychwanegiadau er gwybodaeth yn unig, nid yw’n addas fel rhestr gwirio sillafu gyflawn. Ar gyfer hynny, defnyddiwch y ffeiliau geiriadurol uchod.