Script Recordio ar gyfer Talentau Llais

Mae hwn yn ddetholiad o frawddegau Cymraeg a Saesneg addas ar gyfer eu recordio gan dalent llais. Rhennir y detholiad i bump rhan, pob un rhan â chydbwysedd ffonetig, er mwyn galluogi hyfforddi testun i leferydd dwyieithog cynddol well.

Defnyddiwyd corpws brawddegau CC0 ar gyfer promptiau Cymraeg brawddegau Saesneg gwefan Mozilla CommonVoice fel ffynonellau.

Cliciwch y ddolen er mwyn llwytho’r adnodd ‘Script Recordio ar gyfer talentau llais’ i lawr:

Script Recordio ar gyfer talentau llais