Llety

Rydym yn argymhell bod gwesteion sydd angen llety ar gyfer y gynhadledd yn archebu llety yn y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Canolfan-rheolaeth-llety

Bydd prisiau arbennig ar gael i rai sydd yn dyfynnu enw y gynhadledd wrth archebu lle:

Ystafell i Un Person             Ystafell i Ddau Berson

Ystafell Sengl                         £65                                      N/A
Ystafell Ddwbl                        £74.50                                 £85
Ystafell ‘Twin’ Foethus            £89.50                                 £100
Ystafell Foethus                      £89.50                                 £100
Gwestai Ychwanegol               £11                                      N/A

I archebu ystafelloedd

Ebostiwch: events@themanagementcentre.co.uk

Ffoniwch: +44 (0) 1248 36 5912

Peidiwch anghofio dyfynnu enw y gynhadledd er mwyn derbyn y prisiau arbennig!