Amserlen

Dydd Gwener y 6ed o Fawrth: Cynhadledd ‘Trwy Ddulliau Technoleg’

09.30     Gair o groeso gan yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor
09.40     Ymateb Gareth Morlais ar ran Llywodraeth Cymru
09.50     Sesiwn dangos adnoddau’r Porth Technolegau Iaith: Dewi Bryn Jones a Patrick Robertson
11.00     Paned
11.20     Astudiaethau Achos gan:

Dafydd Elfryn,  dafyddelfryn.co.uk
Owain Lewis,  Blurrt UK
David Chan,  Wikimedia Foundation
Ysgol Gynradd Garndolbenmaen

12.30     Cinio
01.15     Rhannu’n rhyngwladol gyda gwledydd eraill:

Jeff Beatty, Sefydliad Mozilla, “Mozilla and Localization for Less Resourced Languages”
Kepa Sarasola, Prifysgol Gwlad y Basg, “Promoting the Use of Basque via Language Technology”
John Judge, DCU, “Celtic Language Technologies in the Digital Age”
Dwayne Bailey, Translate House, “Supporting Multilingualism in South Africa”

03.00     Y ffordd ymlaen: Trafodaeth gyda’n siaradwyr a’r gynulleidfa dan arweiniad Delyth Prys ac Dewi Bryn Jones
03.30     Cloi’r gynhadledd a phaned
04.00     Cyfarfod anffurfiol i Rwydwaith Technolegau Iaith Celtaidd (croeso i bawb)
6:30       Cinio/rhwydweithio anffurfiol i’r rhai sy’n dymuno

Dydd Sadwrn y 7fed o Fawrth – Hacio’r Iaith Rhyngwladol

Digwyddiad Hacio’r Iaith gyda chyfle i gyfeillion rhyngwladol ymuno â ni.