API Cyfieithu Peirianyddol

Mae’r gwasanaeth API cyfieithu peirianyddol yn caniatáu i ddefnyddwyr derbyn cyfieithiadau o destunau Saesneg neu Cymraeg heb angen gosod meddalwedd arbennig ar eu cyfrifiaduron. Mae’n wasanaeth hawdd i’w ddefnyddio ac yn rhad ac am ddim.

Ewch at ein canolfan gwasanaethau APIs er mwyn cofrestru a derbyn allwedd API er mwyn gallu defnyddio’r gwasanaeth. Dyma gyfarwyddiadau ar sut mae derbyn allwedd API.

Nid yw cyfieithu peirianyddol yn dderbyniol i gymryd lle cyfieithwyr dynol lle mae’r cyfieithiad wedi’i fwriadu at ddefnydd swyddogol neu gyhoeddus.Mae’n dderbyniol defnyddio cyfieithu peirianyddol law yn llaw gydag ôl-gyfieithu dynol ac mae modd ymgorffori hyn o fewn y llif gwaith cof cyfieithu fel Trados, WordFast a CyfieithuCymru.

Argymhellir rhaglen barhaus o hyfforddiant i ddiweddaru gwybodaeth y cyfieithydd am ddatblygiadau technolegol newydd, fel rhan o raglen datblygiad proffesiynol y cyfieithydd, a bydd hyn yn gymorth i gael y gorau allan o’r dechnoleg ddiweddaraf.

Gweler rhagor yma : Nodyn Cyngor Ar Gyfieithu Peirianyddol ac Offer Cyfieithu ar gyfer Rheolwyr a Chomisiynwyr Cyfieithu
Rhagor am adnoddau cyfieithu : Cyfieithu – Cyflwyniad

 

Am fwy o wybodaeth benodol ar sut i ddefnyddio’r gwasanaeth, ac am god enghreifftiol, dilynwch y ddolen isod at dudalennau yn GitHub :

techiaith/docker-moses-smt

techiaith/docker-moses-smt/blob/master/docs/APIArlein.md