Testun-i-Leferydd

Mae technolegau testun-i-leferydd yn caniatáu i system gyfrifiadurol lefaru unrhyw destun gyda llais synthetig neu naturiol. Gall y testun ddeillio o ddogfennau, gwefan, negeseuon testun neu system meddalwedd wedi’i mewnblannu (lle nad oes modd dangos testun ar sgrin).

Mae adnoddau testun-i-leferydd Cymraeg y Porth Technolegau Iaith yn defnyddio’r system cod agored Festival Speech Synthesis System.

Demo Lleferydd Cymraeg

Gwasanaeth API

API Testun-i-Leferydd Cymraeg

Mae gwasanaeth API ar-lein testun-i-leferydd yn caniatáu i chi ddefnyddio llais synthetig Cymraeg o fewn eich meddalwedd, apiau a gwefannau! Mae’n wasanaeth hawdd i’w ddefnyddio ac yn rhad ac am ddim.

Cofrestrwch ar ein canolfan APIs er mwyn derbyn allwedd API er mwyn gallu defnyddio'r gwasanaeth. Dyma gyfarwyddiadau ar sut mae derbyn allwedd API.

PorthTechnolegauIaith/festival

Rhagor o adnoddau Festival ar GitHub

techiaith/llais_festival

techiaith/Festival_Windows

techiaith/pyfestival

techiaith/Festival_MSAPI