Macsen

Mae Macsen yn feddalwedd cynorthwyydd personol digidol Cymraeg cod agored. Mae’n rhedeg ar y Raspberry Pi.

Mae’r holl god ac adnoddau ar gael ar GitHub fel bod unrhyw un yn gallu ehangu a datblygu system ‘Macsen’ eu hunain ac ymuno a ni ar y gwaith.

 

techiaith/macsen

 

Cysylltwch â ni os oes gennych chi, fel cwmni meddalwedd, clwb codio, ysgol neu fel haciwr cyffredinol unrhyw ddiddordeb eu cynnwys o fewn projectau meddalwedd eich hunain.

 

SUT ARALL FEDRA I HELPU?

HELPWCH NI I DDATBLYGU MACSEN AC ADNABOD LLEFERYDD CYMRAEG.
CYFRANNWCH EICH LLAIS DRWY EIN AP TORFOLI ‘PALDARUO’

Apple AppStore  |  Google Play

Defnyddir yr ap Paldaruo i gasglu, neu torfoli (‘crowdsourcing’), recordiadau gan wahanol unigolion yn siarad Cymraeg. Mae’r recordiadau yn cael eu cadw o fewn y corpws lleferydd Paldaruo. Mae’r corpws hyd yn hyn yn cynnwys tua 34 awr o recordiadau gan bron i 500 unigolyn ar gyfer hyfforddi’r systemau adnabod lleferydd Cymraeg oddi fewn Macsen.

Ond rydyn ni angen mwy o recordiadau, gan fwy o unigolion, er mwyn gwella graddfa cywirdeb yr adnabod lleferydd ac ehangu’r mathau o destunau a chwestiynau mae’n adnabod.

Dyma fideo o sut i’w ddefnyddio:

 

Gweler Dudalen Adnabod Lleferydd am rhagor o fanylion am cydrannau ac adnoddau adnabod lleferydd Cymraeg Macsen a’r Porth Technolegau Iaith.

 

Cyhoeddiadau Ymchwil Macsen

BUILDING INTELLIGENT ASSISTANTS FOR SPEAKERS OF A LESSER-RESOURCED LANGUAGE, CCURL 2016 2nd Workshop on Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages ‘Towards an Alliance for Digital Language Diversity’ LREC 2016, Portoroz, Slovenia.
– http://techiaith.bangor.ac.uk/posteri/#BuildingIntelligentAssistantsforSpeakersofaLesser-ResourcedLanguage