Hunspell Cymraeg

Mae Hunspell yn wirydd sillafu cod agored a ddefnyddir mewn nifer o becynau meddalwedd.

Yn Hydref 2020 cafodd ei adolygu a’i ddiweddaru’n sylweddol gennym.

Dyma’r ffeiliau geiriadurol newydd i’w gosod ynddo.

Llwytho'r adnodd 'Ffeiliau geiriadurol Hunspell Cymraeg' i lawr o metashare.techiaith.cymru

Download 'Ffeiliau geiriadurol Hunspell Cymraeg' resource from metashare.techiaith.cymru

Os hoffech chi weld rhestr o’r geiriau a’r ffurfiau newydd a ychwanegwyd, ewch i’r dudalen yma. Cyhoeddir y rhestr hon o ychwanegiadau er gwybodaeth yn unig, nid yw’n addas fel rhestr gwirio sillafu gyflawn. Ar gyfer hynny, defnyddiwch y ffeiliau geiriadurol uchod.