Hunspell Cymraeg

Mae Hunspell yn wirydd sillafu cod agored a ddefnyddir mewn nifer o becynau meddalwedd.

Dyma’r ffeiliau geiriadurol i’w osod oddi fewn.

Llwytho'r adnodd 'Ffeiliau geiriadurol Hunspell Cymraeg' i lawr o metashare.techiaith.cymru

Download 'Ffeiliau geiriadurol Hunspell Cymraeg' resource from metashare.techiaith.cymru